Upratovanie v areáli školy

02.06.2018

Jedného dňa sme sa s celou školou vybrali upratovať areál. Riaditeľ povedal plán dňa a rozdelil triedy do celého areálu. Boli sme si pre náradie, ale pre mňa a ďalších  3 spolužiakov už nebolo náradie, tak učiteľ povedal ,,budete sa striedať" . My sme sa potešili a začalo sa pracovať. Ja a spolužiaci sme pozerali, ako ostatní robia a keď išiel učiteľ, zobrali sme druhým náradie a "akože" pracovali a tak nám prešiel celý ďen.